Jeg har nettopp blitt 28 år. Kun to år til de skremmende 3 pluss 0. Jeg burde egentlig føle meg  voksen og moden. Sannheten er bare at jeg gjør fjollete ting, og innerst inne ikke føler meg voksen. Når gjør man egentlig det? Uansett, her får du 28 ting jeg har lært meg på 28 år. Mange av punktene skal leses med ironi.
Hva har du lært?

 1. Det finnes ikke et riktig tidspunkt for noe som helst, før du velger tidspunktet selv.
 2. Ikke vent på at drømmen din går i oppfyllelse, Gå ut å jakt etter dem selv.
 3. Man er aldri for gammel til å utdanne seg.
 4. Foreldrene har som regel alltid rett.
 5. Du er den eneste som har kontroll på ditt liv. Få det beste ut av det og velg å være glad.
 6. Ta alltid med flate sko ut på byen.
 7. Tid er det mest dyrebare vi har i verden. Ikke kast den bort.
 8. Det å gjøre voksenting som gjøre rent, rydde og handle mat blir fort en rutine og ikke et mas eller ork.
 9. Ikke alle liker deg, men det er helt greit
 10. Det er helt greit å si nei til ting du ikke har lyst til.
 11. Slutt å bekymre deg. 99% av alle bekymringer skjer uansett ikke.
 12. Verdsett de små tingene i livet.
 13. Sammenlign aldri dine egne feil med andres styrke.
 14. Din aller største konkurrent er deg selv!
 15. Husk å bruke solkrem, (det er ikke oppskrytt).
 16. Du får kun en kropp, så sett pris på den.
 17. Ta i mot komplimentene du får når det gjelder alderen din. Du vet aldri om eller når dett snur.
 18. Alder er bare et tall (sier de…)
 19. Livet er aldri hva du forventer.
 20. Jobben din vil aldri ta vare på deg når du er syk eller lei deg. Det vil vennene dine. Hold kontakten.
 21. Vennene dine har du for alltid, ta godt vare på de.
 22. Du angrer som regel på de sjansene du ikke tok. Sjelden på de du tok.
 23. Gresset er ikke grønnere på den andre siden – bare annerledes.
 24. Det er venner i livet ditt du ikke ser på måneder, men når du trenger de så stiller de alltid opp.
 25. Sett deg mål som er oppnåelige.
 26. Vær vågal. Ta valg som gir seg gode minner for livet.
 27. Stol på seg selv.
 28. Ingen føler seg noen gang voksen!

Skjermbilde 2016-05-10 kl. 15.25.43

I just turned 28. Only two years to go before I enter a new decade. That 3 plus 0 scares me. I should feel like an adult and mature by now, but the truth is, that I still do silly things and deep down I don’t really feel quite adult. When do you ever do that? Nevertheless – on the occasion of my birthday you here have 28 things I’ve learned in 28 years. It should be read with a dash of irony. What have you learned?

 1. There’s never a right time or a right place for anything until you decide so.
  2. Don’t wait for your dreams to come true. Go chase them.
  3. You are never too old to educate yourself.
  4. Parents are ”always” right.
  5. You’re the only person in control of your life. Get the best out of it and choose to be happy.
  6. Always bring flat shoes in your bag when going out.
  7. Time is the most precious thing in the world. Don’t waste it.
  8. Doing grown-up things such as cleaning up and doing grocery shopping is quickly turning to a routine instead of a hassle.
  9. Not everyone is going to like you. And that is perfectly okay.
  10. It’s okay to say “no” to things you don’t want to do.
  11. Stop worrying too much. 99% of your worries never happens anyway.
  12. Appreciate the little things in life.
  13. Never compare your own flaws with others’ strengths.
  14. Your biggest competitor is yourself.
  15. Remember to use sunscreen.
  16. You only get one body, so learn to appreciate what you have.
  17. Accept the compliments you get when it comes to your age. You never know if or when it turns.
  18. Age is just a number.
  19. Life is never what you expect.
  20. Your job will never take care of you when you are sick or sad. Your friends will. Keep in touch.
  21. Your friends will have your back forever , take good care of them.
  22. We mostly regret the chances we didn’t take, rarely the ones we took.
  23. The grass is never greener on the other side – just different.
  24. There will be friends in your life, you do not see for months, but you know you’re there for each other no matter what.
  25. Set goals that are attainable
  26. Be daring. Make choices that makes good memories for life.
  27. Trust yourself.
  28. No one really feels like an adult!

 

Skjermbilde 2016-05-09 kl. 21.23.43